Missie van de Stichting Vrienden van de G is het doel een eigen bijdrage te leveren ten aanzien van het

welzijn van lichamelijke en geestelijk gehandicapten. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken

door bovenvermelde doelgroep de voetbalsport en/of nevenactiviteiten in al zijn facetten in

normale of aangepaste vorm te laten beoefenen c.q. te laten plaatsvinden. Wanneer blijkt dat de behoefte van de

doelgroep verandert kan de doelstelling worden aangepast.

 

 

De stichting tracht haar doel te bereiken door

Stichting Vrienden van de G wil het mogelijk maken om mensen met een beperking (zowel geestelijk als lichamelijk) actief en passief te laten bezig zijn met de voetbalsport.
De Stichting wil voor haar leden een Stichting zijn waar zij zich thuis voelen en waar ieder lid op zijn of haar niveau kan voetballen, waarbij plezier en sfeer voorop staan.
Veel aandacht zal worden besteed aan de onderlinge saamhorig- en betrokkenheid. De Stichting werkt met een duidelijke aansturing (organisatie), een adequate verdeling
van taken en het dragen van verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van die taken. Leden kunnen de voetbalsport zowel recreatief als prestatief beoefenen op ons
mooie, ·gezellige en toegankelijke complex. Kort gezegd wil Stichting Vrienden van de G sterk zijn door saamhorigheid en samenwerking

De Stichting Vrienden van de G werkt zeer nauw samen met de vv Rigtersbleek.

Het verstrekken van informatie, in de meest uitgebreide zin, over het G-voetbal.

Het financieel en anderszins ondersteunen van materiaal dat gebruik wordt voor het G-voetbal en nevenactiviteiten die betrekking hebben op het G-voetbal.

Het financieel en anderszins ondersteunen van cursussen voor begeleiders en trainers van de stichting.

Jaarlijkse organisatie van een internationaal G-voetbaltoernooi op de velden van de vv Rigtersbleek.

De stichting tracht haar doel te bereiken door alle wettige middelen.